Srpski | English

LIBAN: Umro patrijarh Antiohijske i sveg Istoka pravoslavne crkve Ignatius IV Hazim (Ignjatije IV)
LIBAN: Umro patrijarh Antiohijske i sveg Istoka pravoslavne crkve Ignatius IV Hazim (Ignjatije IV).pdf
Branko Bjelajac
2012-12-06